DHJETOR 2021

LISTA E PLOTË E INSTITUCIONEVE TË AKREDITUARA, SPITALE TERCIARE, RAJONALE DHE BASHKIAKE, QSH DHE POLIKLINIKA; SPITALET PRIVATE, KLINIKAT DENTARE, ETJ.

Institucionet e kujdesit shëndetësor të cilat kanë përfunduar procesin e akreditimit dhe kanë marrë çertifikatën e akreditimit si vijon:

 

            Spitale (Shërbime) Universitare Terciare:

1.      Spitali Universitar Shefqet Ndroqi – Tiranë – akreditimi 5 vjecar  (2016 - 2021)

2.      SUOGJ Mbretëresha Geraldinë – Tiranë – akreditim 3 vjecar (2019 - 2022)

3.      QSUT – Shërbimi Djegie-Plastike  – akreditim 5 vjecar (2019 - 2024)

4.      QSUT – Shërbimi Endokrinologjisë – akreditim 5 vjecar (2020 - 2025)

5.      QSUT – Shërbimi i Neurokirurgjisë – akreditim 5 vjecar (2020 - 2025)

6.      Spitali Universitar i Traumës – Tiranë – akreditim 3 vjecar ( 2020 - 2023)

 

      Spitale Rajonale:

1.      Spitali rajonal Elbasan – akreditim 3 vjecar (2019 - 2022)

2.      Spitali rajonal Vlorë – akreditim 3 vjecar (2019 - 2022)

3.      Spitali rajonal Lezhë – akreditim 3 vjecar (2019 - 2022)

4.      Spitali rajonal Durrës – akreditim 3 vjecar ( 2019 - 2022)

5.   Spitali Rajonal Memorial, Fier – akreditim 5 vjeçar (2021- 2026)

 

      Spitale Bashkiake:

1.    Spitali bashkiak Pukë – akreditim 3 vjecar (2019 - 2022)

 

         Qendra Shëndetësore dhe Poliklinika:

1.   Qendra Shëndetësore e Dispanserisë – Tirane – akreditim 5 vjeçar (2019 - 2024)

2.   Qendra Shëndetësore Shijak, Durrës – akreditim 5 vjeçar (2019 - 2024)

3.   Qendra Shëndetësore Nr. 10, Tiranë – akreditim 5 vjeçar (2019 - 2024)

4.   Qendra Shëndetësore 4 Tiranë – ri- akreditim 5 vjeçar (2014 - 2019) dhe (2019 - 2024)

5.   Qendra Shëndetësore Rrogozhine - akreditim 3 vjeçar (2020 - 2023)

6.   Qendra Shëndetësore e Specialiteteve Nr. 3 Tiranë – akreditim 5 vjeçar (2020 - 2025)

7.   Qendra Shëndetësore Nr 7,  Durrës – akreditim 5 vjeçar (2021 - 2026)

8.   Qendra Shëndetësore Nr. 8, Tiranë – akreditim 5 vjeçar (2021 - 2026)

 

      Institucione Shëndetësore jo publike që janë akredituar:

1.   Klinika Mjekësore 3 Yjet, Tiranë – akreditim 5 vjeçar (2019 - 2024)

2.   Laboratori Caravelli – akreditim 5 vjeçar (2019 - 2024)

3.   Klinika Dentare Brianza Dent, Tiranë – akreditim 5 vjeçar (2019 - 2024)

4.   Qendra Mjekësore Venus, Tiranë - akreditim 5 vjecar (2021 - 2026)

5.   Qendra Mjekësore NeoStyle, Tiranë - akreditim 5 vjeçar (2021 - 2026)

6.   Qendra Mjekësore Matrix, Tiranë - akreditim 5 vjecar (2021 - 2026)

7.   Qendër Mjekësore Endomedica, Tiranë – akreditim 5 vjecar (2021 - 2026)

8.   Klinika Europiane e Syve, Tiranë - akreditim 5 vjecar (2021 - 2026)

9.   Klinika Shqiptare e Syve, Tiranë- akreditim 5 vjecar (2021 - 2026)

10. Klinika Dentare UFO, Tirane – akreditim 3 vjecar (2021 - 2024)

11. Spitali Salus - ri- akreditim 5 vjeçar (2015 - 2020) dhe (2021 - 2026)

12. Klinika “Hamdi Sulcebe”, Albiomed shpk - akreditim 5 vjecar (2021 - 2026)

13. Klinika Mjekësore “Klinika e Syrit Vision” - akreditim 5 vjecar (2021 - 2026)

 

      Institucionet që kanë marrë akreditimin dhe u ka përfunduar statusi:

      Spitali Amerikan 1 – akreditim 3 vjecar (2015 - 2018)

      Spitali Gjerman - akreditim 5 vjecar (2014 - 2019)

      Spitali Hygeia - akreditim 5 vjecar (2014 - 2019)

Kontakt

Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QKCSAISH)
Rruga "Aleksandër Moisiu", 
No 80, Godina e ISHSH, Kati i Dytë, TIRANE, Albania

Mail: info@qkcsaish.gov.al

Web: www.qkcsaish.gov.al