Stafi i Qendrës Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit përbëhet nga profesionistë të shëndetësisë dhe fushave që lidhen me të. Përbërja shumëdisiplinare e tij ndihmon në fuqizimin e kapaciteteve të qendrës dhe përmbushjen e misionit të saj.

 

 

QKCSAISH është e organizuar në disa sektorë, të cilët bashkëpunojnë në mënyrë të vazhdueshme. Struktura e QKCSAISH-së është si më poshtë:

 

Drejtor:                        Mirela Çela Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.        

 

 

Sektori  i  Akreditimit
Specialist sektori         Brikena Sinani
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  

 

Specialist sektori         Erisa Ndreko Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  
Specialist sektori         Lorena Mali
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  

  

 

Sektori i Cilësisë, Sigurisë, Menaxhimit të Rreziqeve dhe të Drejtave të Pacientëve

 

Shef sektori                 Rozarta Nezaj Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  

 

Specialist sektori         Vilma Qatipi Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  
Specialist sektori         Valbona Bara
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

Sektori i UPK-PPK    
Specialist sektori          Yllka Llanaj
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

Sektori i Sherbimeve Mbeshtetese
Speclalist sektori          Blerta Konomi
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Protokollist                   Rudina Dervishi Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Kontakt

Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QKCSAISH)
Rruga "Aleksandër Moisiu", 
No 80, Godina e ISHSH, Kati i Dytë, TIRANE, Albania

Mail: info@qkcsaish.gov.al

Web: www.qkcsaish.gov.al