QKCSAISH
QKCSAISH mbeshtet Ministrine e Shendetesise ne zbatimin e strategjise nacionale shendetesore afatgjate
20 Mars - Dita Boterore e Shendetit te Gojes
20 Mars - Dita Boterore e Shendetit te Gojes
21 Mars - Dita Boterore e Sindromes Dawn
21 Mars - Dita Boterore e Sindromes Dawn
21 Mars - Dita Nderkombetare per Eleminimin e Diskriminimit Racial
21 Mars - Dita Nderkombetare per Eleminimin e Diskriminimit Racial

Kontakt

Qendra Kombëtare e Cilësisë Sigurisë dhe Akreditimit te Institucioneve Shëndetësore (QKCSA-ISH)
Bulevardi “Zogu I”, Spitali Universitar Obs-Gjin “Mbretëresha Geraldinë”, 
Tirana, Albania. 

Mail: info@qkcsaish.gov.al

Web: www.qkcsaish.gov.al

Tel. +3554234221

Fax. +3554234225