Institucionet që janë nënshtruar dhe kanë përfunduar procesin e akreditimit nga viti 2014 deri në vitin 2020

Institucionet e kujdesit shëndetësor të cilat kanë përfunduar procesin e akreditimit dhe kanë marrë çertifikatën e akreditimit si vijon:

Spitalet jopublike 

1. Spitali HYGEA  - akreditim 5 vjecar  2014-2019 

2. Spitali Gjerman – akreditimi 5 vjecar  2014-2019

3. Spitali SALUS – akreditim 5 vjecar  2015 – 2020

4. Spitali Amerikan 1- akreditim 3 vjecar 2015-2018

Spitalet publike që kanë marrë çertifikatën e akreditimit:

Spitale (shërbime) universitare 

1. Spitali Universitar Shefqet Ndroqi – Tiranë – akreditimi 5 vjecar  (2016-2021)

2. SUOGJ Mbretëresha Geraldinë – Tirane – akreditim 3 vjecar (2019- 2022)

3. QSUT – Shërbimi Djegie-Plastike  – akredim 5 vjecar (2019-2024)

4. QSUT – Shërbimi Endokrinologjisë – akreditim 5 vjecar (2020 -2025)

5. QSUT – Shërbimi i Neurokirurgjisë – akreditim 5 vjecar (2020-2025)

6. Spitali Universitar i Traumës – Tiranë – akredim 3 vjecar ( 2020-2023)

 

Spitale rajonale 

1. Spitali rajonal Elbasan – akreditim 3 vjecar (2019-2022)

2. Spitali rajonal Vlorë – akreditim 3 vjecar (2019-2022)

3. Spitali rajonal Lezhë – akredim 3 vjecar (2019-2022)

4. Spitali rajonal Durrës – akreditim 3 vjecar ( 2019-2022)

 

Spitale bashkiake 

1. Spitali bashkiak Pukë – akreditim 3 vjecar (2019-2022)

 

Kujdesi Shendetesor Parësor 

1. Qendra Shëndetësore e Dispanserisë – Tirane – akreditim 5 vjecar (2019-2024)

2. Qendra Shëndetësore Shijak – Durrës – akreditim 5 vjecar (2019-2024)

3. Qendra Shëndetësore NR 10- Tiranë – akreditim 5 vjecar (2019-2024)

4. Qendra Shëndetësore 4 Tiranë – ri- akreditim 5 vjecar (2014-2019) dhe (2019-2024).

5. Qendra Shëndetësore e Specialiteteve Tiranë – akreditim 5 vjecar ( 2020-2025)

 

Institucionet shëndetësore jopublike 

1. Klinika Mjekesore 3 Yjet- Tiranë  – akreditim 5 vjecar (2019-2024)

2. Laboratori Karaveli – akreditim 5 vjecar (2019-2024)

3. Klinika dentare Brianza Dent – Tiranë – akreditim 5 vjecar (2019-2024)

4. Qendra mjekesore Venus - Tiranë - akreditim 5 vjecar (2021-2026)

5. Qendra mjekesore NeoStyle - Tiranë - akreditim 5 vjecar (2021-2026

6. Qendra mjekesore Matrix - Tiranë - akreditim 5 vjecar (2021-2026)

 

Kontakt

Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QKCSAISH)
Rruga "Aleksandër Moisiu", 
No 80, Godina e ISHSH, Kati i Dytë, TIRANE, Albania

Mail: info@qkcsaish.gov.al

Web: www.qkcsaish.gov.al